Achegándonos ao LHC

INICIO CERN LHC FÍSICA NO LHC DETECTORES MODELO ESTÁNDAR EDUCACIÓN LIGAZÓNS NOVAS E MÁIS GLOSARIO

NOVAS: Siga as novas...

 PARÁMETROS DO LHC
 

Todos estes parámetros son calculados ou utilizados neste sitio web.


Circunferencia 26659 m
 
Temperatura de operación do dipolo 1,9 K
Número total de imáns (dipolos, cuadrupolos ... dodecapolos)
9300
Numero de dipolos 1232
Número de cuadrupolos 858
Agrupamento multipolar magnético básico (Lattice type) FODO 2-in-1
Nº de arcos (2450 m lonxitude) 8
Nº de agrupamentos FODO por arco 23
Nº de seccións rectas (545 m lonxitude) 8
Principal sistema de RF 400.8 MHz
Voltaxe do Sistema de 400 MHz RF a 7 TeV 16 MV
Número de cavidades RF 8 por feixe
Enerxía nominal, protóns 7 TeV
Momento na collisión 7 TeV/c
Momento na inxección 450 GeV/c
Enerxía nominal, ións 2,76 TeV/nucleón
Pico do campo dipolar magnético 8,33 T
Corrente no dipolo principal 11800 A
Densidade de enerxía en cada dipolo 500 kJ/m
Lonxitude do Dipolo 14,3 m
Diámetro interior no dipolo 56 mm
Distancia entre eixes no dipolo (1.9 K) 194,00 mm
Distancia entre eixes no dipolo (293 K) 194,52 mm
Forza horizontal a 8,33 T (capa interna e externa) 1,7 MN/m
Composición da aliaxe superconductora Nb_Ti (47% Ti)
Máxima corrente sen resistencia (1,9 K e 8,33 T) 17000 A
Máxima corrente sen resistencia (1,9 K e 0 T) 50000 A
Número de fíos por cable 36
Número de filamentos de Nb-Ti en cada fío 6500
Bending radius 2803.95 m
Mínima distancia entre "bunches". ~7 m
Bunch spacing 25 ns
Luminosidade 1034 cm-2·s-1
Currente no feixe 0,54 A
Nº de bunches por feixe de protóns 2808
Nº de protóns por bunch (no arranque) 1,15·1011
Nº de voltas por segundo 11245
Enerxía almacenada no feixe 360 MJ
Enerxía almacenada nos imáns 11 GJ
Vida media do feixe (Beam lifetime) 10 h
Average crossing rate (cruces por segundo) 31,6 MHz
Nº de colisións por segundo 600 millóns
Ángulo total de cruce (punto de colisión) 300μrad
Potencia Radiada por feixe (radiación sincrotrón) ~ 6 KW
Emitancia  εn 3,75 μrad
Beta función  β* 0,55 m

 

Número de dipolos 1232


© Xabier Cid Vidal & Ramon Cid - rcid@lhc-closer.es  | SANTIAGO | Deseño orixinal de Gabriel Morales Rey