Acelerador de Partículas

Achegándonos ao LHC

Os aceleradores funcionan con partículas cargadas que son aceleradas ata velocidades próximas á da luz. Mediante a colisión destas partículas de moi alta enerxía entre elas ou contra un branco fixo, os científicos son quen de extraer información dos máis pequenos compoñentes da materia. Neses choques, novas partículas son creadas, o que proporciona valiosos datos para a Física de Partículas. En certo sentido, os aceleradores de partículas son os "super microscopios" de hoxe.

Un tubo de raios catódicos (TRC) dun televisor tradicional é unha forma simple de de partículas (electróns).


Hai dous tipos básicos de aceleradores: lineais e circulares.

 

Normalmente, conectamos os acelerador lineais con colisións contra un branco fixo e os circulares con colisións frontais, pero ambos tipos de aceleradores poden ser usados para xerar ambos tipos de colisións. Sobre as diferenzas en termos de enerxía de ambos casos ver...

Unha breve descrición das ventaxas e inconvenientes de cada un deles pode consultarse aquí...


ACELERADOR LINEAL

Un acelerador lineal de partículas (tamén chamado linac) é un dispositivo eléctrico que mediante un deseño lineal acelera partículas subatómicas. As características depen-derán do tipo de partículas que van ser aceleradas: electróns, protóns ou ions. Os tamaños van desde o tubo de raios catódicos, aos 3,4 km do Stanford Linear Accelerator Center (SLAC) en California.

Quizais quen tome o relevo do LHC no futuro sexa un acelerador lineal de electróns (CLIC ou ILC).


ACELERADOR CIRCULAR

Nun acelerador circular, as partículas móvense nunha traxectoria case circular ata acadar a enerxía necesaria. Esa traxectoria conséguese usando potentes campos magnéticos. A vantaxe sobre os lineais é que dese xeito podemos manter unha contínua aceleración, dado que as partículas poden circular todo o tempo que se precise. Outra vantaxe é que son relativamente máis pequenos que os aceleradores lineais do potencia semellante.

Dependendo da enerxía e do tipo de partículas aceleradas, os aceleradores circulares deseñados para a Física de Partículas teñen a desvantaxe de emitir radiación sincrotrón. Isto provoca unha contínua perda de enerxía e os problemas asociados á presenza deste tipo de radiación.

AUTORES


Xabier Cid Vidal, Doutor en Física de Partículas (experimental) pola USC. Research Fellow in experimental Particle Physics no CERN, desde xaneiro de 2013 a decembro de 2015. Actualmente está no Depto de Física de Partículas da USC  ("Ramon y Cajal", Spanish Postdoctoral Senior Grants).

Ramon Cid Manzano, profesor de Física e Química no IES de SAR de Santiago de Compostela, e Profesor Asociado no Departamento de Didáctica das Ciencias Experimentais da USC. É licenciado en Física e en Química, e é Doutor pola Universidade de Santiago (USC).

CERN


CERN WEBSITE

CERN Directory

CERN Experimental Program

Theoretical physics (TH)

CERN Physics Department

CERN Scientific Committees

CERN Structure

CERN and the Environment

LHC


LHC

Detector CMS

Detector ATLAS

Detector ALICE

Detector LHCb

Detector TOTEM

Detector LHCf

Detector MoEDAL

 


NOTA IMPORTANTE

Toda a Bibliografía que foi consultada para esta Sección está indicada na Sección de Referencias

 


© Xabier Cid Vidal & Ramon Cid - rcid@lhc-closer.es  | SANTIAGO |

···