ALICE

Achegándonos ao LHC

ALICE (Large Ion Collider Experiment), estudia as interaccións entre ións relativistas (é dicir ións que acadan velocidades próximas a da luz). O obxectivo deste experimento é a física da interacción forte a densidades moi altas, na que se forma unha nova fase da materia: o plasma quark-gluón (QGP).

A estas altas densidades e temperaturas dbería ser posible verificar o estado de desconfinamento (quarks e gluóns libres), e a chamada restauración da simetría quiral, na que as masas de todos os quarks é cero.

Dalgún xeito estarase a reproducir como era o universo instantes despois do Big Bang

 

 

Os ions de chumbo son producidos por una mostra altamente purificada de chumbo quentada ata uns 550°C. O vapor de chumbo ionízase mediante unha corrente electrónica. Moi diferentes ións cargados son xerados cun máximo de arredor de Pb27+ . Estes ións son seleccionados e acelerados ata 4.2 MeV/u (enerxía por nucleón) antes de que pasen ao través dunha folla de carbón que converte á maioría deles en Pb54+.

feixe de Pb54+ é acumulado, e despois acelerado ata 72 MeV/u no Low Energy Ion Ring (LEIR), que os transfire ao PS.

O PS acelera este feixe ata 5.9 GeV/u e envíaos ao SPS despois de ter pasado por unha segunda folla de carbono que leva aos ións á súa máxima carga: Pb82+.

O SPS aceléraos ata 177 GeV/u, para seren finalmente insertados no LHC, que os acelera ata2.76 TeV/u.
 

O detector consiste en dous principales compoñentes: a parte central composta de subdetectors adicados ao estudo de sinais de hadróns e electróns, e espectrómetro de muóns adicado ao estudo do comportamento dos quarkonios (mesóns formados pola parella dun quark e o seu antiquark) na materia de alta densidade. 
A parte central está encaixada nun gran solenoide de campo magnético débil (corrente de 6000 A e campo de 670 miliTesla). A parte máis interior do detector é tracking system (sistema de trazas) , que consiste en the inner tracking system (ITS) e o outer tracking system (TPC).

TPC (Time Projecting Chamber) é o principal compoñente de ALICE sendo unha "cámara de proxección de tempo". É o subdetector principal de rastreo de partículas na zona central, no punto de interacción, e xunto con outros subdetectores ( ITS, TRD e TOF) proporciona información tanto do momento de partículas cargadas como da identificación e determinación dos vértices resultantes das colisións. Trátase do detector principal en moitos experimentos da Física de Altas Enerxías.

Algúns cálculos...


 

 

A colaboración Alice comprende: 29 paises, 86 institutos, 1000 membros.

AUTORES


Xabier Cid Vidal, Doutor en Física de Partículas (experimental) pola USC. Research Fellow in experimental Particle Physics no CERN, desde xaneiro de 2013 a decembro de 2015. Actualmente está no Depto de Física de Partículas da USC  ("Ramon y Cajal", Spanish Postdoctoral Senior Grants).

Ramon Cid Manzano, profesor de Física e Química no IES de SAR de Santiago de Compostela, e Profesor Asociado no Departamento de Didáctica das Ciencias Experimentais da USC. É licenciado en Física e en Química, e é Doutor pola Universidade de Santiago (USC).

CERN


CERN WEBSITE

CERN Directory

CERN Experimental Program

Theoretical physics (TH)

CERN Physics Department

CERN Scientific Committees

CERN Structure

CERN and the Environment

LHC


LHC

Detector CMS

Detector ATLAS

Detector ALICE

Detector LHCb

Detector TOTEM

Detector LHCf

Detector MoEDAL

 


NOTA IMPORTANTE

Toda a Bibliografía que foi consultada para esta Sección está indicada na Sección de Referencias

 


© Xabier Cid Vidal & Ramon Cid - rcid@lhc-closer.es  | SANTIAGO |

···