E máis aló

Achegándonos ao LHC

Aínda que o Modelo Estándar ten tido moito éxito na explicación e predicción de fenómenos experimentais, sábese que non pode ser a teoría definitiva da Física de Partículas dado que non da resposta a moitas cuestións de gran importancia.

Así, se as forzas e partículas hoxe propostas é todo o que haideberían todas esas partículas viaxar á velocidade da luz, pero non é iso o observado. Para relantecelas precisase o campo de Higgs, que foi finalmente atopado en 2013 a partir dos datos dos detectores ATLAS e CMS do LHC.

Non inclúe a forza da gravidade e non abrangue á Teoría Xeral da Relatividade.

Ademais, os físicos saben hoxe que o 96 % do universo non está feito da materia que nos coñecemos, e isto non encaixa no Modelo Estándar.

Como extender o Modelo Estándar para contemplar estes problemos son cuestións abertas que deben comezar a ser respondidas cos datos dos experimentos no LHC.

 


 


 


AUTORES

Xabier Cid Vidal, Doctor en Física de Partículas (experimental) pola Universidad de Santiago (USC). Research Fellow in experimental Particle Physics no CERN, desde xaneiro de 2013 a decembroe de 2015. Estivo vencellado ao Depto de Física de Partículas da USC como becario "Juan de la Cierva", "Ramon y Cajal" (Spanish Postdoctoral Senior Grants), e Profesor Contratado Doutor.  Desde 2023 é Profesor Titular de Universidade nese Departamento (ORCID).

Ramon Cid Manzano, foi profesor de Fïsica y Química no IES de SAR (Santiago - España), e Profesor Asociado nol Departamento de Didáctica de Ciencias Experimentais da Facultade de Educación da Universidad de Santiago (España), ata oseu retiro en 2020. É licenciado en Física e en Química, e Doutor pola Universidad de Santiago (USC).(ORCID).


CERN


CERN WEBSITE

CERN Directory

CERN Experimental Program

Theoretical physics (TH)

CERN Experimental Physics Department

CERN Scientific Committees

CERN Structure

CERN and the Environment

LHC


LHC

Detector CMS

Detector ATLAS

Detector ALICE

Detector LHCb

Detector TOTEM

Detector LHCf

Detector MoEDAL

Detector FASER

Detector SND@LHC

 


NOTA IMPORTANTE

Toda a Bibliografía que foi consultada para esta Sección está indicada na Sección de Referencias

 


© Xabier Cid Vidal & Ramon Cid - rcid@lhc-closer.es  | SANTIAGO |

···