HL-LHC: High Luminosity LHC

Achegándonos ao LHC

O descubrimento do bosón de Higgs en 2012 é sen dúbida un fito importante na historia da Física. Máis aló disto, o LHC ten o potencial de seguir adiante e axudar a responder algunhas das preguntas crave que están aínda por resolver: a existencia, ou non, da supersimetría; a natureza da materia escura; a existencia de dimensións extra. Tamén é importante seguir estudando as propiedades do bosón de Higgs, para o que o LHC está ben situado para facelo con exquisito detalle.

Para ampliar o seu potencial de descubrimentos, o LHC necesitará unha importante actualización na década de 2020 para aumentar a súa luminosidade (e por tanto a taxa de colisión) nun factor de cinco máis aló do seu valor de deseño. O obxectivo de deseño da luminosidade integrada é un aumento por un factor de dez. Ao tratarse dunha máquina altamente complexa e optimizada, dita actualización debe ser estudada coidadosamente. Os desenvolvementos necesarios requirirán uns 10 anos para crear o prototipo, probalo e realizalo. A nova configuración da máquina, o LHC de alta luminosidade ( HL- LHC), basearase nunha serie de tecnoloxías innovadoras clave que representan desafíos tecnolóxicos excepcionais.

Estas inclúen, entre outras:

.- imáns superconductores de 11-12 T de última xeración

.- cavidades superconductoras moi compactas con control de fase ultrapreciso para a rotación do feixe

.- nova tecnoloxía para a colimación do feixe

.- longos enlaces superconductores de alta potencia con cero disipación de enerxía.

Tomado de: Oliver Brüning et al (2022). The scientific potential and technological challenges of the High-Luminosity Large Hadron Collider program. Rep. Prog. Phys. 85 046201. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6633/ac5106


Todas estas melloras estreitarán os feixes de protóns do LHC, aumentando significativamente o número de colisións que se producen. En 2018 producíanse arredor de 40 colisións cada vez que un paquete protóns se cruzaba con outro que viña en sentido oposto, pero as melloras elevarán este número entre 120 e 250.

 

(CERN Image)


Tamén se pode atopar información a este respecto en https://www.i-cpan.es/es/content/el-lhc-de-alta-luminosidad

en https://home.cern/resources/faqs/high-luminosity-lhc   e   https://home.cern/science/accelerators/high-luminosity-lhc

 (Imaxe: CERN)

 

 

AUTORES

Xabier Cid Vidal, Doctor en Física de Partículas (experimental) pola Universidad de Santiago (USC). Research Fellow in experimental Particle Physics no CERN, desde xaneiro de 2013 a decembroe de 2015. Estivo vencellado ao Depto de Física de Partículas da USC como becario "Juan de la Cierva", "Ramon y Cajal" (Spanish Postdoctoral Senior Grants), e Profesor Contratado Doutor.  Desde 2023 é Profesor Titular de Universidade nese Departamento (ORCID).

Ramon Cid Manzano, foi profesor de Fïsica y Química no IES de SAR (Santiago - España), e Profesor Asociado nol Departamento de Didáctica de Ciencias Experimentais da Facultade de Educación da Universidad de Santiago (España), ata oseu retiro en 2020. É licenciado en Física e en Química, e Doutor pola Universidad de Santiago (USC).(ORCID).


CERN


CERN WEBSITE

CERN Directory

CERN Experimental Program

Theoretical physics (TH)

CERN Experimental Physics Department

CERN Scientific Committees

CERN Structure

CERN and the Environment

LHC


LHC

Detector CMS

Detector ATLAS

Detector ALICE

Detector LHCb

Detector TOTEM

Detector LHCf

Detector MoEDAL

Detector FASER

Detector SND@LHC

 


NOTA IMPORTANTE

Toda a Bibliografía que foi consultada para esta Sección está indicada na Sección de Referencias

 


© Xabier Cid Vidal & Ramon Cid - rcid@lhc-closer.es  | SANTIAGO |

···