LHC Parámetros

Achegándonos ao LHC

Moitos dos valores que aparecen deseguido son explicados con máis detalle na sección Física no LHC.

Algúns dos máis importantes parámetros.

 • Partículas: Protóns (protón-protón colisións) e ions pesados (Pb 82+)
 • Circunferencia: 26659 m.
 • Inxector: SPS
 • Enerxía do feixe inxectado: 450 GeV (protóns)
 • Enerxía Nominal do feixe: 7 TeV (protóns)
 • Campo Magnético a 7 TeV: 8.33 Tesla
 • Temperatura de Operación: 1.9 K
 • Número total de imáns: ~9300
 • Número de dipolos principais: 1232
 • Número de cuadrupolos: 858
 • Número de imáns correctores: 6208
 • Número de RF cavidades: 8 por feixe; intensidade do campo ≈ 5 MV/m
 • RF frequencia: 400 MHz
 • Frecuencia de Revolución: 11.245 kHz.
 • Consumo de Enerxía: ~180 MW
 • Gradiente do túnel: 1.4%
 • Diferenza entre o punto máis alto e máis baixo do túnel: 122 m.

Os valores aquí presentados son esencialmente os que presenta a máquina, pero as reparacións,  melloras e actualizacións nas longas paradas (LS) fan variar lixeiramente alguns deles.

Ver máis datos...

AUTORES

Xabier Cid Vidal, Doctor en Física de Partículas (experimental) pola Universidad de Santiago (USC). Research Fellow in experimental Particle Physics no CERN, desde xaneiro de 2013 a decembroe de 2015. Estivo vencellado ao Depto de Física de Partículas da USC como becario "Juan de la Cierva", "Ramon y Cajal" (Spanish Postdoctoral Senior Grants), e Profesor Contratado Doutor.  Desde 2023 é Profesor Titular de Universidade nese Departamento (ORCID).

Ramon Cid Manzano, foi profesor de Fïsica y Química no IES de SAR (Santiago - España), e Profesor Asociado nol Departamento de Didáctica de Ciencias Experimentais da Facultade de Educación da Universidad de Santiago (España), ata oseu retiro en 2020. É licenciado en Física e en Química, e Doutor pola Universidad de Santiago (USC).(ORCID).


CERN


CERN WEBSITE

CERN Directory

CERN Experimental Program

Theoretical physics (TH)

CERN Experimental Physics Department

CERN Scientific Committees

CERN Structure

CERN and the Environment

LHC


LHC

Detector CMS

Detector ATLAS

Detector ALICE

Detector LHCb

Detector TOTEM

Detector LHCf

Detector MoEDAL

Detector FASER

Detector SND@LHC

 


NOTA IMPORTANTE

Toda a Bibliografía que foi consultada para esta Sección está indicada na Sección de Referencias

 


© Xabier Cid Vidal & Ramon Cid - rcid@lhc-closer.es  | SANTIAGO |

···