Achegándonos ao LHC

INICIO CERN LHC FÍSICA NO LHC DETECTORES MODELO ESTÁNDAR EDUCACIÓN LIGAZÓNS NOVAS E MÁIS GLOSARIO

NOVAS: Siga as novas...

 SUPERSIMETRÍA
 


A Supersimetría (SUSY) é unha propiedade proposta do universo, sendo unha das mellor motivadas extensións do Modelo Estándar.

 O estudo desta propiedade é un dos obxectivos dos detectores de propósito xeral ATLAS e CMS do LHC.

A Supersimetría implica que para cada tipo de partícula haxa outra asociada -supercompañeira- de gran masa. Trátase dunha réplica en forma de bosón se a partículas "normal" é un fermión e vicerversa.

Por exemplo, a supercompañeira do electrón (fermión) é o chamado selectron (bosón). As supercompañeiras dos quarks (fermións) son os squarks (bosón), mentres que a dun fotón (bosón) é o fotino (fermión). Estas partículas supersimétricas, ou spartículas, teñen a mesma carga pero obviamente spin diferente ao da súa compañeira. Así, por exemplo, o electrón ten spin 1/2, mentres que o selectrón ten de spin 0: e o fotón ten spin 1, mentres que o fotino ten spin 1/2. 

A Supersimetría describe unha nova imaxe do noso universo formado por pares de partículas, do que habitualmente só podemos ver unha delas. Quizais as outras sexan as responsables da misteriosa "materia escura".

 Aínda que non teñen sido observadas, pode que aparezan como resultado das colisións no LHC.

As partículas supersimétricas poderían proporcionar un camiño para a unificación (Grand Unification, grand unified theory, GUT) de tres das forzas fundamentais: a electromagnética, a feble e a forte, que  estaría situada a enerxías extremadamente altas  da orde de 1016 GeV. 


A Supersimetría, en particular unha versión chamada modelo supersimétrico minimal, acada esa unificación dun xeito máis natural, Predí 5 tipos diferentes de bosóns de Higgs o que implica un proceso máis complicado para comprender como as partículas adquiren masa, se o comparamos co Modelo Estándar que soamente precisa dun Bosón de Higgs.

© Xabier Cid Vidal & Ramon Cid - rcid@lhc-closer.es  | SANTIAGO | Deseño orixinal de Gabriel Morales Rey