Inicio

Achegándonos ao LHC


 "Se hai unha cosa a facer é comprometerse coa educación".

George Charpak (Premio Nobel en Física en 1992).


O Large Hadron Collider (Gran Colisor* de Hadróns) é o acelerador de partículas máis poderoso do mundo. LHC (situado no noroeste da cidade suiza de Xenebra, sobre a fronteira Franco–Suiza) xera a maior cantidade de información nunca antes producida nun anterior experimento científico. O seu obxectivo é revelar algúns dos secretos fundamentais da natureza que quedan por descubrir.

A pesar da enorme cantidade de datos que podemos atopar sobre este acelerador e os seus experimentos, non é sinxelo para os non especialistas coñecer de onde proceden eses datos e o seu significado. 

Basicamente, o propósito deste sitio web é esencialmente divulgativo tentando axudar a introducir este experimento ao público en xeral e ao alumnado e profesorado de ensino secundario en particular. Unha boa cantidade de cálculos son presentados para seren levados á clase de secundaria, estimulando a curiosidade dos estudantes, axudándolles así a comprender mellor algúns conceptos da Física. Preténdese que sexan un exemplo da relación entre as "frías" ecuacións da Física e o excitante mundo da investigación científica.

Durante 2012 os protóns estiveron xirando cunha enerxía de 4 TeV. En 2013 despois de ser utilizado para colisións con núcleos de Pb entrou e parada técnica de arredor de 20 meses, para se reiniciar en 2015 as colisións cunha enerxía record de 6,5 TeV por protónA máxima enerxía de deseño de 7 TeV por protón será probablemente acadada na terceira fase experimental, RUN 3, despois da Longa Parada (LS2) de 2019-2020.


Con todo, un dos seus principais obxectivos, atopar o bosón de Higgs,  foi xa acadado neste fase inicial do que será un longo tempo de funcionamento.

O Premio Nobel en Física 2013 foi otorgado a François Englert e Peter W. Higgs "polo descubrimento teórico dos mecanismo que contribúe á nosa comprensión da orixe da masa das partículas subatómicas, e que foi recentemente confirmado a partir do achádego da partícula fundamental asociada, nos experimentos ATLAS CMS do Large Hadron Collider do CERN."

ATLAS CMS anunciaron o descubrimento desa partícula o 4 de Xullo de 2012. Este resultado foi reconfirmado posteriormente en 2013.

Candidato Higgs decaendo en catro muóns rexistrado polo detector ATLAS en 2012 (Imaxe: ATLAS/CERN).


Outro dos grandes logros do LHC (publicado en Mayo 2015, en Nature), con datos da primeira etapa de funcionamento (Run I), foi o estudo da análise combinada CMS+LHCb para a desintegración en pares de muóns dos mesón beauty neutros: B0→µ+µ . Moitos físicos interpretan este resultado como un sinal en contra da supersimetría na escala electrodébil

 

Visualización do evento dun candidato de B0s decaendo en dous muóns no detector LHCb (Imaxe: LHCb/CERN)

(Un evento candidato na procura do bosón de Higgs, mostrando dous electróns e dous muóns - Imaxe: CMS/CERN)


En decembro de 2015, dous equipos de físicos pertencentes a CMS e ATLAS do LHC informaron que poderían ter visto as pegadas do que podería ser un novo compoñente fundamental da natureza, unha partícula elemental que non é parte do Modelo Estándar de Partículas que ven gobernando a Física de Partículas durante máis de cincuenta anos.

Se fose real, a nova partícula abriría unha fenda entre o coñecido e o descoñecido, achegándose aos secretos que aínda garda a Física Cuántica. Podería dar respostas a preguntas sobre a asimetría materia-antimateria no universo, ou a identidade da misteriosa materia escura que tanto protagonismo presenta na interacción gravitacional no cosmos. Nos meses seguintes ao anuncio, 500 papers foron escritos tentando interpretar o significado da supuesta partícula descuberta.

En agosto de 2016, físicos dos mesmos dous equipos do CERN informaron que despois da análise de máis datos proporcionados polo LHC, a posibilidade da existencia de tal partícula había desaparecido. O novos resultados foron presentados en Chicago, no Conferencia Internacional de Física de Altas Enerxías, (ICHEP2016).

 

Tomado de La Ciencia de la Mula Francis.

( Para ver más, aquí... )


28 Abril de 2017, no LHC hai feixes de protóns circulando por primeira vez este ano, despois dunha longa parada técnica de 17 semanas. O obxectivo para este 2017 é acadar unha luminosidade integrada de 45 fb-1 e mesmo chegar máis lonxe. O gran reto é que, mentres se poida ir incrementando a lumnosidade por distintas vías, se poidan introducir máis paquetes (bunches) de protóns na máquina. Así poderase aumentar a intensidade por bunch e xa que logo a densidade do feixe. O principal factor vai ser, realmente, incrementar o tempo no que o feixe é estable.
 
6 de xullo de 2017, na EPS Conference on High Energy Physics en Venecia, o LHCb experiment comunica a observación de Ξcc++(Xicc++), unha nova partícula que contén dous quarks charm e un quark up. Durante moitos anos os físicos teñen estado detrás do seu descubrimento, quedando agora completamente detectada. A súa masa é de 3621 MeV.

12 Octubre 2017, durante oito horas, o LHC estivo acelerando e colidindo núcleos de Xenon, permitindo aos detectores ATLAS, ALICE, CMS and LHCb, rexistrar colisións de xenon por primeira vez.

Na 53ª Anual Rencontres de Moriond celebrada entre o 10 e o 24 Marzo de 2018 en La Thuile, no Val de Aosta Valley (Italia), ATLAS e CMS presentaron un conxunto de novas medidas das propiedades do bosón escalar asociado co Brout-Englert-Higgs field. Estes resultados proceden do exame dos datos das colisións protón-protón a unha enerxía de 13 TeV durante os años 2015 e 2016. Estes datos tomados en ATLAS e CMS proveñen de arredor de dous millóns de bosóns de Higgs, dos cales arredor de 10000 foron facilmente accesibles desde os detectores.

25 Xullo 2018, por primeira vez os operadores do LHC inxectaron "atomos" formados por un núcleo de Pb e un electrón. Trátase do primeiro paso de comprobación dunha nova idea chamada Factoría Gamma, dentro do proxecto "CERN’s Physics Beyond Colliders".

24 de Octubre 2018, os protóns realizaron a súa derradeira viaxe do ano no LHC. Ás seis da mañá,o feixe número 7334 foi extraido do acelerador, e haberá que agardar a 2021 para volver ter protóns no acelerador, A partir do 10 de diciembre producirase unha parada de máis dun ano para renovar parte do equipamento. Durante as semanas previas á parada, serán os núcleos de Pb os protagonistas, permitindo estudiar o plasma quark-gluón que recrea os segundos posteriores ao Big Bang.

 

En Marzo de 2019 (Rencontres de Moriond) a colaboración LHCb presentou os seus resultados sobre a “violación CP” encontrada no mesón D0 (este mesón está formado por un quark c e un antiquark u). Para observar este fenómenos os investigadores desta colaboración utilizaron os datos producidos no detector LHCb desde 2011 a 2018. A violación CP á unha característica esencial do universo para comprender a asimetría materia-antimateria existente. Ata o de agora, este fenómeno só fora atopado en partículas que estiveran formadas por quarks strange ou bottom.


  
... e para saber sobre o que se está a preparar para o futuro ver máis aló do LHC e tamén The Future Circular Collider
CERN Council nomea a Fabiola Gianotti para o seu segundo mandato como Directora Xeral do CERN (Nov 2019)

Na súa Sesión 195 o CERN Council nomeou a Fabiola Gianotti, como Directora Xeral da Organización para un segundo mandato. Este novo nomeamento vai do 1 de xaneiro de 2021 a decembro de 2025. Esta é a primeira vez na historia do CERN que a Dirección Xeral foi prorrogada para un segundo mandato completo.


 


NOTAS IMPORTANTES.
Toda a Bibliografía que foi consultada para cada Sección está indicada na Sección de Referencias
Os cálculos que se achegan neste sitio web están adaptados ao nivel do ensino secundario, e na maioría dos casos, aínda que podan resultar útiles, son simples aproximacións aos resultados correctos.

Ademais das diferentes Seccións deste sitio, creemos de interese visitar outros sitios web para ter unha idea máis xeral da Física de Partículas. Por exemploLa aventura de las Partículas, ou outros sitios que se indican na sección Educación.

Un Glosario con termos de Física de Partículas, en orde alfabética, é incluído na última sección. 


(*) Sobre a utilización da palabra "colisorver...


AUTORES


Xabier Cid Vidal, Doutor en Física de Partículas (experimental) pola USC. Research Fellow in experimental Particle Physics no CERN, desde xaneiro de 2013 a decembro de 2015. Actualmente está no Depto de Física de Partículas da USC  ("Ramon y Cajal", Spanish Postdoctoral Senior Grants).

Ramon Cid Manzano, profesor de Física e Química no IES de SAR de Santiago de Compostela, e Profesor Asociado no Departamento de Didáctica das Ciencias Experimentais da USC. É licenciado en Física e en Química, e é Doutor pola Universidade de Santiago (USC).

CERN


CERN WEBSITE

CERN Directory

CERN Experimental Program

Theoretical physics (TH)

CERN Physics Department

CERN Scientific Committees

CERN Structure

CERN and the Environment

LHC


LHC

Detector CMS

Detector ATLAS

Detector ALICE

Detector LHCb

Detector TOTEM

Detector LHCf

Detector MoEDAL

 


NOTA IMPORTANTE

Toda a Bibliografía que foi consultada para esta Sección está indicada na Sección de Referencias

 


© Xabier Cid Vidal & Ramon Cid - rcid@lhc-closer.es  | SANTIAGO |

···